Bliv medlem af Historisk forening

Her er et godt lokalt tilbud:

Du kan støtte Kongeaamuseets arbejde gennem et medlemskab i                 
Historisk forening i Vamdrup

Et årligt kontingent koster kun
150 kr. pr. husstand og 75 kr. for enkeltpersoner.
Medlemskab giver gratis adgang til Kongeaamuseet.

Kongeaamuseet bevarer historien for Vamdrup, Hjarup og Ødis sogne       
Kongeaamuseet er en væsentlig del af kulturen i de samme sogne
Kongeaamuseet anvender frivillig arbejdskraft

Som medlem af Historisk forening er du meget velkommen til at deltage i det                               spændende museumsarbejde, hvor din lokalhistoriske viden kan være til stor nytte.

Arbejdet på museet giver mange nyttige og gode kontakter i hverdagen
Arbejdet på museet giver dig mange sjove og positive oplevelser
Arbejdet på museet afpasses efter den tid du har til rådighed.

Spørgsmål kan rettes til Lokalhistorisk arkiv - 75581973