/Bane.JPG

Modeljernbanen
Facts
- bygget efter originale sporplaner fra DSB og tegninger og fotos af bygninger
- den største danske modeljernbane, som viser en virkelig jernbanestation
- viser banegården som den så ud i 1920
- i omsætning Danmarks fjerdestørste banegård
- nok Danmarks mest gennemfotograferede banegård – fotograf Sørensen og Rentzmann
- bygget af Anna-Christina von Bauditz
- 3 privatpersoner påtog sig at sørge for finansieringen
- husene bygget af pensionister
- anlægget er Edb-styret
- alt i målestok forholdet 1:87 (H-nul)
- baneanlægget vedligeholdes i dag af lokal Jernbaneklub

Statsgrænsen ”Kongeågrænsen” 1864-1920
Efter det forsmædelige nederlag til Prøjsen/Østrig i 1864 blev grænsen flyttet fra Elben til et forløb der svarer til det som fremgår af kortene på plancherne, der viser de forskellige grænseovergange, så man bliver i stand til at begive sig ud i naturen og besigtige de bygninger, som stadig er bevaret nu næsten 100 år efter grænsens flytning.
 
 /Station-1.JPG
Toldbehandling på grænsestationen i Vamdrup.
Alle passagerer skulle gennem tolden ved indrejse til Danmark eller Tyskland.
Selvom den egentlige grænse lå ca. 4 km længere sydpå, havde man valgt
stationen i Vamdrup til selve toldbehandlingen.
Drengen forrest i billedet er den senere pantefoged i Vamdrup,
Laurits Mikkelsen,søn af sergent Mikkelsen. Datering:  ca. 1905

 /Station-2.JPG
 
Billedet kan være et "sidste dags foto" af dansk og tysk personale samlet på Vamdrup Station,
da man kan se, at grænsegitteret er fjernet. ca. 1915
På billedet ses 102 personer, hvilket fortæller noget om den betydning stationen havde for byen.